Сервизни колички

...
Количка за зареждане на минибар с вратички

Виж повече
...
Количка за зареждане на минибар - двойноотворена

Виж повече
...
Сервизна количка

Виж повече
...
Количка за зареждане и отсервиране

Виж повече

...
Количка за обслужване на семинар - Тип А

Виж повече
...
Количка за обслужване на семинар - Тип Б

Виж повече
/